משימות ותזכורות

בתוכנת ליגל תוכל לעקוב אחר המשימות שלך בכמה לוחות שונים.

תוכל לייצר משימות עבורך או עבור עובדים אחרים במשרד.
כל עובד אשר תוקצה לו משימה, יקבל הודעה לגבי הוספת משימה חדשה עבורו.

את המשימות ניתן לראות ברשימה או ביומן של תוכנת ליגל.
לכל משימה ניתן להגדיר תאריך יעד ומועד לתזכורת. מרגע מועד התזכרות, תוכנת ליגלת תקפיץ חלון תזכורות, עד אשר המשימה תסומן כ-"בוצעה". אפשר גם לדחות את התזכורת בשעות או בימים.