יומן הופעות
תוכנת ליגל מכילה מודול מיוחד ליומן הופעות.

מודול זה מכיל כלים מיוחדים לניהול של יומן הופעות בבית משפט ויומן עו"ד,
אשר לא קיימים ביומנים אחרים.

מאפיינים מיוחדים ליומן עורך הדין של תוכנת ליגל:
  • ניהול סוג הדיון: הוכחות, קדם, תזכורת ועוד...
  • קישור הדיון לבית המשפט במוגדר בתיק הלקוח, והצגתו ביומן.
  • קיימת אפשרות לסמן דיון בסטטוס "נדחה" ללא צורך למחוק אותו.
  • קיימת אפשרות לקבוע מועד חדש לדיון, כך שהמועד הישן יופיע בסטטוס "נדחה"
  • ניתן לצפות ברשימה מרוכזת של כל הדיונים העתידיים או בכל הדיונים שהיו, מתוך תיק הלקוח.
  • ניתן לצבוע דיונים בצבעים שונים ביומן.
  • הזמנת מוזמנים לדיון מתוך רשימת עורכי הדין במשרד.
  • שליחת מועד הדיון במייל ללקוח או לכל צד אחר.


כמו כן, קיים ממשק בלעדי לתוכנת Net-Sync לשם קבלת יומן הדיונים באופן אוטומאטי. 
דוגמה לעמוד יומי מתוך יומן הדיונים של תוכנת ליגל