הנהלת חשבונות

בתוכנת ליגל, תוכל לנהל ספר הנהלת חשבונות חד צידי וכן להפיק את כל סוגי המסמכים הדרושים לניהול המשרד:
 
 • חשבונית מס-קבלה
 • קבלה
 • קבלה זמנית
 • חשבון עסקה (דרישת תשלום)
 • קבלת פקדון
 • העברת פקדון ללקוח
 • חשבונית שכ"ט לתשלום מפקדונות

כל מסמך חשבונאי בתוכנת ליגל מחולק לסוגי הכנסות:
 • הכנסות משכ"ט
 • הכנסות בגין החזר הוצאות לקוח
 • הכנסות שונות
 • הכנסות משכ"ט נוטריוני
 • קבלת פקדון

בתוכנת ליגל תוכל לצפות בכרטסת חשבונאית:
 • כרטסת לקוח
 • כרטסת פקדון לקוח
 • כרטסת יתרות פקדון ללקוחות
 • כרטסת הוצאות משרד
 • כרטסת גבייה ללקוח
 • כרטסת גבייה משרדית

בתוכנת ליגל תוכל להפיק דוחו"ת חשבונאיים:
 • דו"ח מע"מ חודשי או דו חודשי
 • דו"ח תשלום מקדמות מס
 • דו"ח רווח-הפסד
 • ספר תקבולים-תשלומים
 • דו"ח הכנסות תקופתי
 • דו"ח הכנסות מפולח לפי סוג תיק
 • דוחו"ת גבייה וסטטוס חשבון עסקה


פעולות חשבונאיות נוספות שניתן לבצע בעזרת תוכנת ליגל:
 • ניהול קופות וחשבונות נאמנות
 • העברת כספים בין קופות
 • ניהול הפקדות לבנק
 • חתימה אלקטרונית לחשבוניות
 • שליחת חשבונות במייל
 • תזכורות לגבי חשבונות ריטיינר
 • תזכורות לגבי הפקדת שיקים דחויים
 • מעקב הוצאות משרדיות
 • מעקב הוצאות עבור לקוח בגין פעולות בתיק
 • קבלת תשלום במטבע זר
 • הפקת חשבונות במטבע זר
 • הפקת חשבונות באנגלית
 • ניהול הסכם לקוח: שכ"ט ריטיינר, מחירון לקוח והסכם שעות